KLACHTEN REGELING

Klachten regeling VNRT

De leden van de beroepsvereniging Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten (VNRT) zijn professionele therapeuten die cliënten begeleiden bij diverse klachten en problemen op medisch sociaal vlak. Hieronder vallen alle lichamelijke klachten, die zowel stress gerelateerd als chronisch of acuut kunnen zijn. De behandeling is niet symptoomgericht maar richt zich op de hele mens als zodanig en wordt terecht holistisch genoemd. Cliënten kunnen zowel volwassenen als kinderen zijn. De intentie van Reflexzonetherapeuten is om goede zorg te bieden, die aansluit op de behoeften van de cliënt en voldoet aan de algemeen geldende vereisten voor deze zorg. Bij het verlenen van goede zorg past ook een goede omgang met (signalen van) onvrede over de zorg of diensten. Elke VNRT therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT  en de geschillencommissie van de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).
  • Let op: Het is belangrijk om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken. Meestal lost een eerlijk en goed gesprek de onvrede al op.
De uitgebreide informatie omtrent de klachtenregeling van de VNRT kunt u hier nalezen.